Koulutus

Tulosta

 Hyvin suunnitellulla turvallisuuskoulutuksella voidaan vaikuttaa erittäin tehokkaasti yleiseen riskitietouteen ja kykyyn toimia oikein erilaisissa ja yllättävissä hätätilanteissa. Koulutuksen kautta turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon panostetut resurssit palautuvat takaisin moninkertaisesti – esimerkiksi erilaisiin uhkatilanteisiin koulutettu henkilökunta voi yksinkertaisilla ja helposti omaksuttavilla toimintatavoilla pelastaa ihmishenkiä ja hyvinkin suuria omaisuus määriä.

Yrityksemme koulutustiimiltä löytyy kokemusta niin turvallisuus- kuin koulutustyöstä yli kahden vuosikymmenen ajalta ja toimii edelleenkin aktiivisesti myös kenttätyössä, joten voimme rehellisesti sanoa kouluttajiemme edustavan alan huippuosaamista. Tiimiimme kuuluu yritysturvallisuuden ammattilaisten lisäksi viranomaisia ja voimankäytön ja itsepuolustuksen erityisosaajia. Turvallisuusalan koulutustarjontamme kattaa lakisääteisten järjestyksenvalvojan ja vartijan perus- ja kertauskurssit sekä voimankäyttökurssien lisäksi myös jo turvallisuusalalla toimiville henkilöille erityisesti suunnitellut, ammattitaitoa kehittävät ja toimintavalmiuksia parantavat erityis- ja lisäkoulutukset. Lisäksi pidämme uhkatilanteiden hallintakursseja. Teemme lakisääteisiä pelastussuunnitelmia toimitiloihin ja asuinrakennuksiin sekä suunnitelmien laatiminen, lain mukaiset päivitykset ja vuosittaiset toimitilojen tarkastukset,sekä niiden pöytäkirjat. Court Securityn kouluttajina toimivat poliisin ja Sisäasiainministeriön hyväksymät järjestyksenvalvoja- ja voimankäyttökouluttajat. Koulutukset pidetään uusissa ja nykyaikaisissa tiloissamme ja alan viimeisimmällä koulutusmateriaalilla. Jos haluat heti alusta alkaen turva-alan huippuosaajaksi, niin tervetuloa koulutukseemme!