Tulosta

bodyguardCourt Security turvallisuuden asiantuntijayritys, jonka keskeisenä toiminta-ajatuksena on tarjota laadukkaita, helppoja ja ajanmukaisia ratkaisuja yrityksille sekä yksityisasiakkaille. Toiminnan pääalueena tapahtuma- sekä hotelli- ja ravintolaturvallisuus. Palvelutarjontamme kattaa myös erilaiset, turvallisuuskoulutukset, sekä turvallisuustekniikkapalvelut. Tarjoamme asiakkaidemme erilaisiin turvallisuustarpeisiin tehokkaita palvelukonsepteja kuin myös yksilöllisiin erityistarpeisiin räätälöityjä palveluratkaisuja, joilla huolehdimme ennalta ehkäisevästi asiakkaidemme turvallisuudesta. Järjestämme toimeksiannon mukaan joko yksittäisen koulutetun järjestyksenvalvojan valvomaan järjestystä ja turvallisuutta tilaisuudessanne, ravintolassanne jne. tai hoidamme puolestanne koko tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt suunnittelusta jälkipuintiin.

Henkilöstöpankissamme on kymmeniä erittäin ammattitaitoisia järjestyksenvalvojia/vartijoita. Vankka koulutustausta ja yli kymmenen vuoden erittäin monipuolinen järjestyksenvalvonta- ja turva-alankokemus näkyy suoraan yrityksemme toimintatavoissa, joissa panostetaan voimakkaasti ammattimaisuuteen ja asiakaslähtöiseen asiakaspalveluun. Yrityksemme pääasiallisena toiminta-alueena on Suomi, mutta tarvittaessa operoimme myös ulkomailla. Olemme FinSecin (Akm Securityn) Pohjois-Suomen aluemyyntiedustaja.


Olemme sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan turvallisuusalan eettisiä arvoja ja ohjeita, joita ovat laillisuus, luotettavuus, rehellisyys, lahjomattomuus, riippumattomuus ja tasapuolisuus, hyvät suhteet kilpailijoihin, hyvä liiketapa, salassapitovelvollisuus ja avoimuus. Court Security toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, oppilaitosten, koulujen, yhdistysten, ammattijärjestöjen, vartioimisliikkeiden sekä yksityisen sektorin yritysten kanssa.

Toiminnassamme painotamme erityisesti asiakaslähtöistä asiakaspalvelua ja ammattimaisuutta jolloin tavoitteenamme on kiinteän vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme!